KONZALTING

Savjetovanje pri izvođenju

Našim klijentima pružamo stručni konzalting kod izgradnje građevina u cilju savjetovanja investitora sa predlaganjem najboljih i optimalnih rješenja, zaštite investitora, kontrole kvalitete gradnje i kontrole količina i kvalitete ugrađene opreme.

Konzalting uključuje slijedeće poslove ili samo dio njih:

  • financijsko i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina,
  • financijska  i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana,
  • odabir projektanta, nadzornog inženjera, izvođača i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama,
  • povezivanje i usklađivanje rada projektanta, nadzornog inženjera, izvođača  i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
  • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine,
  • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.
  • pribavljanje svih dokumenata, atestne dokumentacije i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za nabavku opreme te obavljanje radnji koje je izvođač dužan obavljati tijekom građenja građevine.
  • Osiguravanje svih potrebnih predradnji i radnji do uspješno provedenog tehničkog pregleda i primopredaje građevine.