Dogradnja skladišta – Hermes International d.o.o., Sračinec

  • Investitor:
  • Građevina:
  • Datum izvođenja:
  • Područje rada: