Usluge

Izvođenje

Izvođenje strojarskih, strojarsko tehnoloških i HIDRO instalacija uz kvalitetan inženjering, puštanje u pogon i sa kompletnom pripremom dokumentacije za Tehnički pregled.

read more
Projektiranje

izrada projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i gradnju nove građevine ili usluge drugim projektantskim kućama na izradi projekata iz usluge na strojarskim instalacijama.

read more
Savjetovanje pri izvođenju

Savjetovanje kod izgradnje građevina u cilju savjetovanja investitora sa predlaganjem najboljih i optimalnih rješenja, zaštite investitora, kontrole kvalitete gradnje i kontrole količina i kvalitete ugrađene opreme.

read more