Vodenje-radova-KGV-projekt

Savjetovanje pri izvođenju

Našim klijentima pružamo stručni konzalting kod izgradnje građevina u cilju savjetovanja investitora sa predlaganjem najboljih i optimalnih rješenja, zaštite investitora, kontrole kvalitete gradnje i kontrole količina i kvalitete ugrađene opreme.

Konzalting uključuje slijedeće poslove ili samo dio njih:

  • financijsko i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina,
  • financijska i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana,
  • odabir projektanta, nadzornog inženjera, izvođača i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama,
  • povezivanje i usklađivanje rada projektanta, nadzornog inženjera, izvođača i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
  • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine,
  • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.
  • pribavljanje svih dokumenata, atestne dokumentacije i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za nabavku opreme te obavljanje radnji koje je izvođač dužan obavljati tijekom građenja građevine.
  • Osiguravanje svih potrebnih predradnji i radnji do uspješno provedenog tehničkog pregleda i primopredaje građevine.

Posjedujemo ovlaštene voditelje radova strojarske struke za obavljanje poslova vođenja svih vrsti radova strojarske struke.

Kako vam možemo pomoći?

Imate li upit za izvođenje, projektiranje ili vođenje radova? kontaktirajte nas putem naše kontakt forme kako bi vas mogli kontaktirati.

PREGLEDAJTE NAŠE DOVRŠENE OBJEKTE